Abside Iglesia Moriello de Sampietro

Abside Iglesia Moriello de Sampietro
Abside Iglesia Morillo de Sampietro

martes, 14 de octubre de 2014

A NEZESIDÁ NO YE CONZIETO

Os dos zagueros diyas paez que s´han disparaú as entradas en istos escritos. No tiengo intinzión de charrar más de a carretera d´Arcusa, si ye ixo o que tos paez que boi a fer. A nezesidá no ye un conzieto, y cuento que o Concello de l´Ainsa, faya o que ha de fer y as cosas s´apañen ta toz. Pero ixo si, antes de que se nos caigan as canas que nos han saliú dende que demandamos ixe mas que preciso amilloramiento de a carretera.
Agora ixo si, ya que pasa por Atorrozilla u Latorrecilla (no por medio, si a 200mts) y boi a poner os campos, os árbols, as piedras y a tierra de ixe lugar,  que cuento se rechirarán y cambearán  ta que toz podamos pasar en l´auto.