Abside Iglesia Moriello de Sampietro

Abside Iglesia Moriello de Sampietro
Abside Iglesia Morillo de Sampietro

miércoles, 26 de octubre de 2011

Poesía y mosica.May, mirame as mans;
as trayo buedas, lasas d´ amar.
Son dos alas
d´un viello pardal
que no puede
sisquiera volar.

May, mirame os güellos,
n´o cielo perdíus
n´un fondo silencio...
Son dos purnas
chitadas d´o fuego
que no alumbran
ni matan o chelo.

May, mirame l´alma
aflamada de sete,
enxuta d´esperanza...
Ye un campo labraú
an no i- crexen qu´allagas
que punchan a vida
dica que la matan.

Mai, mirame a yo
¿me reconoxes, may?
Fué o tuyo ninón...
Uey só un home
que no sé como só.
May, ¿me reconoxes?
¡¡MAY, ¿ni sisquiera tu?!!

Anchel Conte. "No deixez morir a mía voz". El Bardo. Barcelona 1972.

jueves, 20 de octubre de 2011

O LINGÜISTA DE OS PIRINEOS


Un choben de Cataluña con debanpasaús en Sobrarbe, contauta con yo, me diz que ta introduzise una miqueta en l´aragonés ye rechirando bella cosa de Saroïhandy.
Jean Joseph Saroïhandy, por o que yo sé, un lingüista de orichen vasco- francés que os zagueros años de o siglo XIX besitó muitos lugars de Sobrarbe, prenzipalmente de a Bal de Bió,
Valle de Vió u Ballibió, fendo encuestas lingúisticas y replegando muestras de cuentos u literatura de "transmisión oral" .
Os manuscritos de ixe estudioso de l´aragonés, yeran en Burdeos. Fa diez añadas, u más, n´o berano estió con yo en a mia casa, Chabier Tomás, que treballaba en o suyo libro "el aragonés del Biello Sobrarbe" n´una de as muitas charradas, me dizió que eban refitoliau en ixos manuscritos, con Chusé Raúl Usón.
A baba se me cayeba ascuitando o que deziba de l´aragonés de ixos tiempos, de a pureza de as construzións que no han tornaú a emplegase si que ta os quefers cutianos, y con a chen de o lugar.
Ye por ixo por o que he quiesto fer ixa referenzia, en iste cuaderno de retallos, allora se clama blog, que solo quereba ser de as mias faziendas cutianas.
A yo me paez como Lucien Briet, en atro terreno, pero a fabla no entra por os güellos como a fotografia. Encara o treballar por l´aragonés no ye "prioritario", semos toz nusatros os que l´hemos de fer impreszindible.