Abside Iglesia Moriello de Sampietro

Abside Iglesia Moriello de Sampietro
Abside Iglesia Morillo de Sampietro

miércoles, 17 de abril de 2013

D´ABELLETAS

Ye o mes de as abelletas. Deziban os güelos que os xambres " de abril pa mí, os de mayo pa mi hermano, y os de chunio pa ninguno". Con a calor, a reina pone mas güegos, bi-ha mas abellas en l´arna, y s´en han de ir  ta otra casa. Os arnaleros, los replegan u los fan replegase ta un´ arna escoscada y que faya güena ulor a zera u a miel.  A entrada de una boira de abellas ta un arna, ye una bisión que no s´en ba fazil de o tozuelo.
En este tiempo replegan romero, dimpués tremonzillo y así farán  ixe producto ta chupase os dedos, que se clama miel. As faenas de l´arnal, me portea ta l´infanzia : o fumo, a ulor a tremonzillo y espigol, buxo, gabardera... a güeña quemada...o rudio que brama como una tronada de una banda de abelletas, y os estrapaluzios que se podeba llegar a fer ta que se posasen: tocar dos pedretas, tirales tierra... a la fin feban o que quereban. Bueno o que les ditaba o suyo instinto de siglos. Treballo y organizazión son os alazéds de a superbibenzia. D´a superbibenzia de as abelletas depende a nuestra, no solo fan miel, polinizan y con ixo perbibe a esistenzia de as plantas y con ixo de l´oxigeno que plena os libianos.

No hay comentarios:

Publicar un comentario