Abside Iglesia Moriello de Sampietro

Abside Iglesia Moriello de Sampietro
Abside Iglesia Morillo de Sampietro

lunes, 1 de agosto de 2011

TRILLANDO EN COLUNGO; NOMBRES EN ARAGONES.


Ayer, o zaguero diya de chulio, en Colungo, feban a fiesta de a trilla. De maitins, eban paraú a pallada, eban chuniú dos machos y con o ruello y o trillo de zilindros, yeran dando bueltas,y sotobando con as forcas,"mantornar". Dimpués salió o trillo de pedreñas ixa "joya" antropolochica que nusatros guardamos en o patio como si fuese, y prou que lo ye, un ruello d´oro.
Yo, como muitos atros de os que yeran astí, encara nos acordamos de a trilla en as eras, de abentar en os abentals, y toz ixos quefers que os nuestros debán- pasaús eban de pasar, ta replegar o trigo, y podese comer o "pan de cada dia".
O que quiera polbo que baixe ta la era. Deziba o dicho, y prou que ye berdá. O polbo, as risclas, o palluzo... as esbolutadas en a palla, rasclar, retabillar, ir en o trillo; treballos feitos de ninóns entre o chuego y l´aduya.
En Colungo han feito de ixe ricuerdo una fiesta: As sopas de pan, as farinetas, as magras con tomate, y a suya alegría, ye o que os bezinos de Colungo nos han daú, y con ixo nos han emozionau a os grans, y les han amostraú a os ninóns os tiempos en que te comebas o que te sabebas fer criar, y os trastes ta treballar teneban sello artesano y nombre n´ aragonés.
Ah, larga bida y ganas de treballar ta ixas chens, que amostrando a cultura, repleguemos a nuestra identidá.

No hay comentarios:

Publicar un comentario