Abside Iglesia Moriello de Sampietro

Abside Iglesia Moriello de Sampietro
Abside Iglesia Morillo de Sampietro

miércoles, 19 de mayo de 2010

As pinturas en a ilesia de Morillo Sampietro

O dibuxo de a ilesia de Morillo Sampietro, ye un elefante. Se fa referenzia a ixas pinturas en un libro de as pinturas romanicas en aragón. Boi a beyer si trobo algo.
Morillo ye o mio lugar. Soy nazida y me he criau en Morillo. A berdá ye que ixas pinturas yeran amagadas detrás de o retablo, y cuasi no las ebanos bisto dica que lo sacón ta baixalo ta Boltaña. Dize o mío pai que bi- eba pinturas por toda a ilesia. Cuando a guerra se emporquión as parez y dimpués mandón a os ombres de o lugar repicar o yeso, con o que desaparezión as pinturas. Ixo ye o que queda.
Me paizió prou representatibo ta ilustrar iste blog de charradas. Pos ye astí y solo astí ande he sentiu y replegau a miqueta de fabla aragonesa que dimpués de diyas y diyas; encara tiengo en ixe espazio interior, en ixa garchola que empieza a plenase de ninóns, de chobens, y que no deixa de ser a referenzia que m´acompaña.

No hay comentarios:

Publicar un comentario