Abside Iglesia Moriello de Sampietro

Abside Iglesia Moriello de Sampietro
Abside Iglesia Morillo de Sampietro

viernes, 28 de mayo de 2010

POEMA DE ANCHEL CONTE

NO YE CHAZMÍN NI BIOLAS NI DONDIEGO
soi salito entó balcón ta millor biyer-lo
e només m´ha rezibito a nuei en silenzio
e o gramito terne d´o mar no guaire lexos

Ixa aroma que embulle a casa lo sé ye o ricuerdo
e no cal que te busque perque t´alcuentro
en toz os cantos en as fuellas d´o cuaderno
en o leito en os libros enreligato en os cabellos

Agora yes ulor color u grolleo en cualsiquier momento
y en cada dispertar a luz d´o día acollata á o mío cuerpo

¿E puez dudar que ye perque te quiero?

No hay comentarios:

Publicar un comentario