Abside Iglesia Moriello de Sampietro

Abside Iglesia Moriello de Sampietro
Abside Iglesia Morillo de Sampietro

martes, 25 de mayo de 2010

Baixo de as balles

A perbibenzia, as trafucas de o diya a diya no mos deixan aperzibinos de que ye primabera. Baixo de as balles de Plan y Bielsa y a naturaleza se amuestra poderosa. O mas gran poema que querese escribir; y o mas gran cuadro que se podese pintar, son astí, debán de os nuestros güellos. A Zinca con o mayenco retumba en o congosto de As Debotas. Abaixo, una garza real mira fito a fito si troba truchas y en o zielo, un esparbero y una boleta tornan a cosirar o suyo niedo.
Amorto o motor de a furgoneta, la radio se calla. "Torna o monte a fenos goyo dimpués de os zierzos os frios y as cheladas"... y trobo un puesto ta o romantizismo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario